K O N T A K T:


Zakład Poligraficzno-Wydawniczy NOVEL
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. M. Dąbrowskiej 25
tel. (056) 682 04 44,  tel./fax (056) 682 02 22
e-mail: drukarnia@novel.net.pl
NIP: 878-100-31-66


Tomasz Wesołowski
właściciel drukarni,
 
- tomasz.wesolowski@novel.net.pl
  tel. (056) 682 02 22
NOWE WYZWANIA,
KALKULACJE
Iwona Wiśniewska
kierownik drukarni,
 
- tel. (056) 682 04 44 ORGANIZACJA W DRUKU,
TERMINY
grafik
grafik komp.
- drukarnia@novel.net.pl PROJEKT GRAFICZNY


Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
lub nr tel.:
Korespondencja:


tel. (056) 682 04 44, tel./fax (056) 682 02 22
© 2005 by Drukarnia NOVEL